Služby

         Malé a stredné podniky

Zameriavame sa na výrobné podniky, ktoré sa svojou veľkosťou zaraďujú medzi malé a stredné podniky.
Recruitment
 
Realizujeme nábor nižšieho a stredného manažmentu, technických špecialistov a THP pracovníkov pre malé a stredné podniky.
HR konzultácie

Riešenia v strategickom smerovaní a nastavovaní procesov v riadení ľudských zdrojov 

Školenia

Školenie pracovníkov v rôznych oblastiach.
Rozvoj procesov v HR

Implementujeme a rozvíjame vlastné riešenia, ktoré napomáhajú zefektívniť fungovanie HR procesov.