BLANCHETT založené v roku 2014
Trenčiansky kraj   
Žilinský kraj          BLANCHETT sa špecializuje na vyhľadávanie pracovníkov, konzultácie a školenia v oblasti personalistiky.